6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR -täydennyshaku avoinna 1.–28.2.6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haku on avoinna 1.–28.2.2021. Kyseessä on yksivaiheinen täydennyshaku jo käynnissä oleville tai päättyneille 6Aika-strategian EAKR-hankkeille. Hakemukset tulee jättää EURA 2014 -järjestelmään 28.2.2021 mennessä. Haun rahoittavana viranomaisena toimii Uudenmaan liitto.

Haussa etsitään hankkeita, jotka täydentävät uudella, konkreettisella kokonaisuudella käynnissä olevaa tai jo päättynyttä 6Aika EAKR-hanketta. Uusilla hankkeilla on tarkoitus vahvistaa aiempien 6Aika-hankkeiden vaikuttavuutta ja parantaa niiden tuloksellisuutta – esimerkiksi uusilla kokeiluilla tai tulosten levittämiseen liittyvillä toimenpiteillä. Nyt haettavat hankkeet ovat lyhytkestoisia, puolesta vuodesta vuoteen ja niiden budjettien tulee olla linjassa keston kanssa. Rahoitusta on jaettavissa yhteensä n. 450 000 €.

Hakuilmoitus on nähtävissä rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa kohdassa Valtakunnalliset teemat > Ajankohtaista > Hakuajat:

> Hakuilmoitus: 6Aika – Kestävän kaupunkikehittämisen EAKR-haku – täydennyshaku toteutetuille 6Aika-hankkeille 1.–28.2.2021

> 6Aika-ansökningsomgång för ERUF-finansiering till förmån för hållbar stadsutveckling – kompletteringsansökan för genomförda 6Aika-projekt 1.–28.2.2021

Lisätietoa haun sisällöistä kerrottiin infotilaisuudessa 20.1.2021 klo 8.30–10.00. Verkossa järjestetyssä tilaisuudessa esiteltiin haun painopisteitä, hakemusprosessia sekä hakemuksille ja EAKR-hankkeille asetettuja vaatimuksia. Tapahtuman järjestivät Uudenmaan liitto, kuutoskaupungit ja 6Aika-strategiatoimisto.

Hakuinfon materiaalit ovat ladattavissa materiaalipankissa:

> 6Aika EAKR -hakuinfo 20.1.2021, esitysmateriaalit (pdf)


Lue lisää:

6Aika EAKR -täydennyshaku 1.–28.2.2021

https://6aika.fi/

www.uudenmaanliitto.fi/6Aika


Lisätietoja:

Hanna Laaksonen
erityisasiantuntija, alue- ja rakennepolitiikan EU-rahoitus
EAKR-hankkeiden rahoitus, 6Aika-strategia
Uudenmaan liitto
p. 040 574 8930
hanna.laaksonen(at)uudenmaanliitto.fi

6aika.fi/yhteystiedot