Korkeakoulujen valtakunnallisten hankkeiden arvioinnit ovat valmistuneet

Korkeakoulujen valtakunnallisia ESR-hankkeita on toteutettu rakennerahastokaudella 2014–2020 etenkin kolmessa opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan toimenpidekokonaisuudessa, joita koskevat arviointiselvitykset ovat valmistuneet.
 
Valtakunnallisten koulutusmallien kehittäminen -kokonaisuudessa on kehitetty uusia valtakunnallisesti sovellettavia täydennyskoulutusratkaisuja kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeisiin korkeakoulujen yhteistyönä. Kokonaisuuden toisena osa-alueena on ollut erikoistumiskoulutuksen totuttua vahvemman työelämäkytkennän kehittäminen. TK-Evalin tekemä arviointi koski 12 valtakunnallista ESR-hanketta.

Arvioinnin tulosten mukaan hankkeissa kehitetyt toimintamallit ovat käyttökelpoisia erilaisten koulutussisältöjen suunnittelussa, ja toimintamalleja on hyödynnetty kohtalaisen hyvin. Haasteista huolimatta yhteiskehittäminen näyttää kannattavan ja se paranee ajan ja yhdessä tekemisen myötä.

Korkeakoulusta työelämään -kokonaisuudessa on vahvistettu korkeakoulujen valmiuksia
tukea opiskelijoidensa työllistymistä kaikille tasavertaisista lähtökohdista. Kotona Suomessa -toimenpidekokonaisuudessa on puolestaan tuettu korkeasti koulutettujen maahanmuuttajien ammattipätevyyden tunnistamista ja työmarkkinoille tai opintoihin etenemistä. Arviointi, jonka suoritti Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus, koski yhteensä 24 valtakunnallista ESR-hanketta.

Arviointi osoitti, että Korkeakoulusta työelämään -kokonaisuuden hankkeilla on edistetty työelämälähtöisyyden ajattelutapaa korkeakouluissa. Konkreettisten toimintamallien ja työkalujen lisäksi ajattelutavan muutoksessa on tapahtunut edistysaskeleita. Kehittämistyön tuloksena on muun muassa tuotu työelämäosaamista korkeakoulujen opetussuunnitelmiin ja tuotettu valtakunnallisia opinnollistamisen malleja, joilla on ollut vaikutusta opiskeluaikojen lyhentymiseen.
 
Kotona Suomessa -kokonaisuuden hankkeet täyttivät tavoitteensa kehittämällä ulkomailla hankitun osaamisen tunnustamista ja tunnistamista sekä tuottamalla tutkinnon ja ammattipätevyyden tunnustamisen edellytyksinä olevia lisäopintoja.

Lisätietoja:

Opetusneuvos Päivi Bosquet, opetus- ja kulttuuriministeriö, puh. 0295330375, etunimi.sukunimi@minedu.fi
Rahoitusasiantuntija Henri Helander, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, puh. 0295038221, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi