Opi kotoutumisesta -verkkokoulutus on julkaistu

Kotona Suomessa -hankkeessa on luotu uudenlainen  kotoutumisen verkkokoulutus Opi kotoutumisesta. Opi kotoutumisesta -koulutus antaa yleiskuvan maahanmuutosta ja kotoutumisesta Suomessa. Se on organisaatiosta riippumaton perehdytyskoulutus kaikille näiden aihepiirien pariin uusina työntekijöinä tuleville henkilöille esimerkiksi TE-toimistoissa, kunnissa, järjestöissä ja oppilaitoksissa. Sen käytyään henkilö ymmärtää, mistä kotoutumisessa on kyse ja muun muassa tuntee eri toimijoiden roolit kotoutumisen edistämisessä.

Opi kotoutumisesta -koulutus koostuu teksteistä, tilastoista, videoista, linkeistä lisämateriaaleihin sekä harjoituskysymyksistä. Siihen sisältyy myös lopputesti, jonka läpäissyt voi tulostaa itselleen todistuksen koulutuksen suorittamisesta. Koulutuksen voi suorittaa kerralla tai pienemmissä osissa. Sen suorittamiseen kokonaan kuluu noin yksi työpäivä.

Opi kotoutumisesta -koulutus on osoitteessa www.opikotoutumisesta.fi , jossa se on käytettävissä myös ruotsiksi.