Opi kotoutumisesta -verkkokoulutus on julkaistu

Kotona Suomessa -hankkeessa on luotu uudenlainen  kotoutumisen verkkokoulutus Opi kotoutumisesta. Opi kotoutumisesta -koulutus antaa yleiskuvan maahanmuutosta ja kotoutumisesta Suomessa. Se on organisaatiosta riippumaton perehdytyskoulutus kaikille näiden aihepiirien pariin uusina työntekijöinä tuleville henkilöille esimerkiksi TE-toimistoissa, kunnissa, järjestöissä ja oppilaitoksissa. Sen käytyään henkilö ymmärtää, mistä kotoutumisessa on kyse ja muun muassa tuntee eri toimijoiden roolit kotoutumisen edistämisessä.

Opi kotoutumisesta -koulutus koostuu teksteistä, tilastoista, videoista, linkeistä lisämateriaaleihin sekä harjoituskysymyksistä. Siihen sisältyy myös lopputesti, jonka läpäissyt voi tulostaa itselleen todistuksen koulutuksen suorittamisesta. Koulutuksen voi suorittaa kerralla tai pienemmissä osissa. Sen suorittamiseen kokonaan kuluu noin yksi työpäivä.

Opi kotoutumisesta -koulutus on osoitteessa www.opikotoutumisesta.fi , jossa se on käytettävissä myös ruotsiksi.


Kotona Suomessa -hankkeen video; työtä, tekijöitä ja tuloksia 2015-2020

Katso Uudenmaan ELY-keskuksen Kotona Suomessa -hankkeen (ESR) työtä, tekijöitä ja tuloksia vuosina 2015-2020 esittelevä video.

Linkki Youtube-videoon.

Hanke jatkuu vielä tämän vuoden loppuun asti.


Poikkeustilanne haastaa hanketoimijat hakemaan uusia ratkaisuja

Hanketyö heikoimmassa asemassa olevien osallisuuden edistämiseksi on koronaviruksen aiheuttamista poikkeusoloista johtuen erityisen haastavaa.

Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra selvitti Euroopan sosiaalirahaston toimintalinjan 5 hanketoimijoiden kokemuksia poikkeusoloista. Lue, millaisia ratkaisuja hankkeissa on kehitetty ja löydetty:
Osallisuushankkeiden toiminta korona-ajan poikkeusoloissa ja Sokra-koordinaation tuki (Thl.f)


Opi kotoutumisesta -verkkokoulutus on julkaistu

Kotona Suomessa -hankkeen uusi podcastsarja

Kotona Suomessa -hankkeen ensimmäisessä podcastissa käsitellään maahanmuuttajien toimijuutta kotoutumisen näkökulmasta. Asiantuntijavieraana on professori Sari Pöyhönen Jyväskylän yliopistosta ja toimittajana toimii Kotona Suomessa -hankkeen aluekoordinaattori Nexhat Beqiri.

Podcastissa todetaan, että maahanmuuttajien toimijuus ja kotoutuminen ovat muutakin kuin työllistymistä ja suomen tai ruotsin kielen oppimista: sosiaalisilla verkostoilla ja kuulumisen tunteella on vähintään yhtä suuri merkitys. Lisäksi siinä pohditaan muun muassa seuraavia kysymyksiä:

  • Mikä muuttuisi, jos kotoutumiskoulutuksessa keskityttäisiin kotoutujien sosiaalisten verkostojen kehittämiseen?
  • Miten auttaa kotoutuja-asiakasta niin, että auttaminen tukee sekä ammattilaisen organisaatiota että kotoutujaa?
  • Huomioidaanko aina, että myös luku- ja kirjoitustaidon koulutuksessa tai muissa koulutuksissa ja palveluissa olevat asiakkaat ovat aikuisia ihmisiä?
  • Miten kielitietoisuus helpottaisi asiakaspalvelua?

Kuuntele podcast tästä.  

Seuraava, kotoutumiskoulutusta käsittelevä podcast julkaistaan Kotona Suomessa -hankken Soundcloud -tilillä toukokuun puolivälissä.


Kotona Suomessa -hankkeen uutiskirje 1/2020

Kotona Suomessa –hanke on julkaissut vuoden 2020 ensimmäisen uutiskirjeen ja se löytyy hankkeemme kotisivuilta.

Uutiskirjeessä kerrotaan muun muassa Kotona Suomessa –hankkeen tuottamasta monikielisestä videosarjasta Ymmärrä Suomea sekä Opi kotoutumisesta –koulutuksesta, joka valmistuu toukokuussa. Uutiskirjeessä on tiedotettu myös Kotona Suomessa –loppuseminaarin ajankohdan muuttumisesta koronaviruksen vuoksi. Laittakaa uusi päivämäärä muistiin!


Kotona Suomessa -hankkeen uutiskirje 1/2020

Kotona Suomessa –hanke (ESR) on julkaissut vuoden 2020 ensimmäisen uutiskirjeen ja se löytyy hankkeemme kotisivuilta.

Uutiskirjeessä kerrotaan muun muassa Kotona Suomessa –hankkeen tuottamasta monikielisestä videosarjasta Ymmärrä Suomea sekä Opi kotoutumisesta –koulutuksesta, joka valmistuu toukokuussa. Uutiskirjeessä on tiedotettu myös Kotona Suomessa –loppuseminaarin ajankohdan muuttumisesta koronaviruksen vuoksi. Laittakaa uusi päivämäärä muistiin!


Podcast-sarja kohtaamisesta, kotoutumisesta ja osallisuudesta

PALOMA-podcast-sarjassa haastatellaan viittä eri ammattilaista pakolaisten yhdenvertaisesta kohtaamisesta, osallisuudesta ja kotoutumisesta.

Asiantuntijat keskustelevat maahanmuuton jälkimaininkien haasteista ja onnistumisista, hyvinvoinnista ja yksinäisyydestä. Sarjassa kuullaan kotoutumisasiantuntijan, psykologin, työelämän ohjaajan, poliisin sekä monikulttuurisuuden asiantuntijan näkökulmia ja kokemuksia aiheista.

Podcast-sarjan ovat toteuttaneet yhteistyössä Pakolaisten mielenterveystyön valtakunnallisen tukirakenteen perustaminen ja osaamisen levittäminen (PALOMA2) -hanke ja Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokra. Hankkeita rahoittavat Euroopan Unionin Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF) ja Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Kuuntele PALOMA-podcast (Thl.fi)


"Osallisuus on liima, joka pitää meidät yhdessä"

Miten osallisuutta edistetään Euroopan sosiaalirahaston hankekaudella 2021–2027? Tapasimme sosiaalineuvos Eveliina Pöyhösen, joka kertoi tuoreimmat tiedot neuvotteluista ja STM:n suunnitelmista.

Miten osallisuutta on tarkoitus edistää seuraavan kauden hankkeissa? Näkyvätkö osallisuuden edistäminen ja köyhyyden torjunta ohjelmassa yhtä vahvasti kuin tällä kaudella, vai jopa vahvemmin? Mikä on ESR-hankkeiden yhteiskunnallinen merkitys?

Lue Eveliina Pöyhösen (STM) haastattelu Sokra-koordinaation sivuilta (Thl.fi)

Lue koko Osallisuutta päätöksiin -uutiskirje 1/2020, josta löydät mm. ohjeet hyvän osallisuusohjelman tekoon (Mailchi.mp)


Kuutoskaupunkien avoin data -hankkeelle älykkään erikoistumisen palkinto Portugalissa

Kuutoskaupunkien avoin data -hanke palkittiin Euroopan komission järjestämässä "Cities Forum 2020 – together we shape a sustainable urban future" -tapahtumassa. Tapahtuma järjestettiin Portossa, Portugalissa 30.–31.1.2020 ja siihen osallistui yli 700 kaupunkikehityksen asiantuntijaa eri sidosryhmistä ympäri Euroopan.

Hanke sai palkinnon yleisöäänestyksen perusteella älykkään erikoistumisen suosikkiprojektien kategoriassa. Samassa kategoriassa palkittiin myös Bridge-hanke (Alankomaat). Yleisöäänestys järjestettiin osana hyviä kaupunkikäytäntöjä esittelevää näyttelyä, johon oli valittu 53 hanketta.

Hankkeen tavoitteena oli kehittää jaettuja toimintamalleja avoimen datan hyödyntämiseen ja helpottaa avoimen datan käyttöä yrityksissä. Hankkeeseen osallistuneet nk. kuutoskaupungit avasivat tietovarantojaan mahdollisimman laajasti avoimeksi dataksi hyödyntäen yhteisiä ja yhdessä sovittuja ja kehitettyjä toimintamalleja, julkaisualustoja ja lisenssimalleja. Tuloksena yhteistyö syveni sekä kuutoskaupunkien kesken että kaupunkien ja yritysten välillä.

Hanke oli osa 6Aika-strategiaa ja sitä toteutettiin kaikkien kuuden kuutoskaupungin voimin aikavälillä 1.7.2014–31.12.2017.  Hankkeen päätoteuttaja oli Tampereen kaupunki ja sitä koordinoi Business Tampere. Osatoteuttajia olivat Turun, Helsingin, Vantaan, Espoon ja Oulun kaupungit sekä Forum Virium Helsinki, Turku Science Park ja Varsinais-Suomen liitto. Hanke rahoitettiin osittain Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR) ja sen kokonaisbudjetti oli 8,1 miljoonaa euroa.

> Lue lisää hankkeesta

> Lue lisää 6Aika-strategiasta

> Cities Forum 2020 -tapahtuman yhteenveto (englanniksi)

Kuva: Tuula Paalaste