Yhteistyö matkailu- ja kotipalvelualan koulutusten rakentamisessa ja hankinnassa

Verkostomainen yhteistyö on ollut Kemin kaupungin työllisyys- ja elinvoimahankkeen suunnittelussa, toteuttamisessa ja asiakasohjauksessa merkittävässä roolissa. Yhteistyönä toteutettiin...

Tiedon jakoa verkostoissa - Työnantajataitojen koulutusta kolmannelle sektorille

Luonto- ja virkistyskohteet sijaitsevat Iin kaltaisessa maantieteellisesti laajassa kunnassa kylillä kaukana taajamasta. Tämän vuoksi Iin kunnalla ei ole resursseja ja mahdollisuuksia kaikkien...

Hankekahvilla verkostoidutaan

Hankekahvit kokoavat yhteen maakunnan työllisyydenhoidon asiantuntijat. Hankekahvien teemaksi on valikoitunut ajankohtaisia ja asiantuntijoita kiinnostavia aiheita: työn opinnollistaminen,...