Yhteistyöllä muutosturvaa - valtakunnallinen koordinaatiohanke, S20906

Muutosturva on TE-toimiston ja henkilöstöä vähentävän työnantajan yhteistoimintaa. Muutosturvassa tarjotaan palveluita työnantajalle ja työntekijöille muutostilanteen kohdatessa.

Yhteistyöllä muutosturvaa -hanke kehittää muutosturvaa yhä asiakaslähtöisemmäksi valtakunnallisesti. Yleisellä tasolla turvataan osaavan työvoiman saatavuutta tehokkaiden työ- ja elinkeinopalvelujen avulla. Samalla myös vastataan työvoiman kohtaannon haasteisiin niin että työnsä menettävä henkilöstö löytäisi uuden työpaikan tai uran mahdollisimman pian.

Kehittämistyötä tehdään valtakunnallisessa muutosturva-asiantuntijoiden verkostossa Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa yhteistyössä. Kehittäminen on erilaisia palvelukokeiluja, toiminnan vahvuuksien ja kehittämiskohteiden tunnistamista ja muutoksen tukemista TE-toimistoissa.

Palvelukokeiluissa on keskitytty kehittämään ennakoivan muutosturvan palveluja ja muutosturvan digitalisointia. Ennakoivassa muutosturvassa palvelua tarjotaan hyvissä ajoin ennen irtisanomistilannetta ja/tai kohderyhmän palveluntarvetta ennakoiden. Muutosturvan digitalisoinnissa hyödynnetään digitaalisia työkaluja ja pyritään saamaan osa muutosturvan prosessista digitaaliseksi.

Yhteistyöllä muutosturvaa -hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus. Toteutusaika on viisi vuotta ja kustannusarvio noin miljoona euroa. Projektipäällikkö on Eleni Mizaras, projektikoordinaattori on Tiina Rissanen, assistentti on Hanna Hyvölä ja asiantuntijana on Topi Pekkanen.

Mikäli sinulla on muutosturvaa koskevia ideoita tai muita huomioita, jotka voisivat olla avuksi kehittämistoiminnassa, älä epäröi olla yhteydessä. Erityisesti tämä koskee kokemuksia yt-neuvotteluista ja alueellisten verkostojen ja tiedonkulun kehittämisestä muutosturvan näkökulmasta.

Ota yhteyttä:

  • Projektipäällikkö Eleni Mizaras, puh. 0295 038 025, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
  • Projektisuunnittelija Topi Pekkanen, puh. 0295 025 026, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Lue lisää

Muutosturvan avulla työstä työhön - Mediaplanetin julkaisu Kauppalehdessä 2016