Kaupallinen tuottaja – Rekry-koulutuksella uusia osaajia!

Kaupallinen tuottaja on joustava ja räätälöitävä Rekry-koulutus. Koulutus tukee uusien työpaikkojen syntymistä kehityshaluisiin yrityksiin. Yritykset saattavat kokea rekrytoinnin vaikeana ja...

Yrityslähtöinen uravalmennus matkailualalle

Pohjois-Suomessa matkailualalla kärsitään työvoimapulasta eritysesti matkailusesonkien aikana. Polku-hanke suunnitteli matkailualan uravalmennuksen, jossa työntekijät ja työt saatiin kohtaamaan....

Markkinointivirittämö - Yritysten kasvun mahdollistaminen rekrytoinnin avulla

Heikko markkinointiosaaminen jarruttaa kasvuhakuisten pk-yritysten liiketoiminnan kehittämistä. Markkinointivirittämö-hankkeessa kehitettiin haasteeseen uudenlainen kasvuohjelma. Se on koulutus-...

Koulutustehdas-koulutus - Mestari-kisälli -mallilla osaavaa työvoimaa

Koulutustehdas-koulutuksella haetaan ratkaisuja yritysten rekrytointiongelmiin. Tavoitteena on työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaannon parantaminen haasteellisessa toimintaympäristössä,...

Yrityksen Kasvubuustaajalla uusia kasvun ideoita

Yrityksen kasvubuustaaja oli työvoimakoulutusta, joka tuki kasvuyritysten liiketoimintaa. Koulutuksen tavoitteena oli kouluttaa yritysten kasvun ja kehittämisen kannalta keskeisiä asiantuntijoita....