Yrityslähtöinen uravalmennus matkailualalle

Pohjois-Suomessa matkailualalla kärsitään työvoimapulasta eritysesti matkailusesonkien aikana. Polku-hanke suunnitteli matkailualan uravalmennuksen, jossa työntekijät ja työt saatiin kohtaamaan. Uravalmennus suunniteltiin yhteistyössä paikallisten yrittäjien kanssa. Tavoitteena oli taata kaikille osallistujille työpaikka matkailualan tehtävissä.

Hyvän käytännön toteutus  Koiravaljakko vetää kahta kyydissä olevaa ihmistä lumisessa maisemassa.

Matkailualan uravalmennuksen päämääränä on työ. Valmentaja aloitti yhden uravalmennuksista sanoilla: "Tarkoitus on, että kaikki työllistyvät uravalmennuksen jälkeen". Uravalmennus oli tarkoitettu pidempään työttömänä olleille, ja erityisesti alle 30-vuotiaille ja yli 54-vuotiaille työnhakijoille. Valmennukseen osallistuvilta ei edellytetty, että heillä olisi aiempaa matkailualan koulutusta.

Matkailualan uravalmennus toteutettiin juuri ennen sesongin alkamista. Avoin vuoropuhelu yrittäjien kanssa määritteli ajankohdan, milloin heillä on paras ajankohta tarjota työhöntutustumis- ja työkokeilupaikkoja ja milloin palkkatyöhön työllistäminen olisi ajankohtaista.

Matkailalan uravalmennus toteutettiin jaksoina. Ne sisälsivät ura- ja työnhaunohjauksen lisäksi työhön tutustumista, työkokeilun ja seurantajakson. Uravalmennukset sisältöinä olivat:

 • paikallistuntemus
 • asiakaspalvelu
 • siistimistehtävät
 • tarjoilu
 • keittiöalan avustavat tehtävät.

Työhöntutustumispaikat perehdytysaiheineen oli ennakkoon haettu eri yrityksistä. Työhöntutustumisjaksolla valmennettavien oli mahdollista perehtyä matkailualan tehtäviin ja valita sen jälkeen itselleen sopivin työkokeilupaikka.

Työpaikoilla oli panostettu siihen, että niissä annettiin perehdytys työtehtäviin, sekä huomioitiin työhöntutustujien ja työkokeilijoiden yksilöllisiä persoonia ja vahvuuksia. Työhöntutustumis- ja työkokeilupaikat toteutettiin sellaisissa yrityksissä, joissa oli oikeasti tarve rekrytoida työvoimaa tulevan talvikauden sesonkiin.

Selkeä työllistymispäämäärä  lisäsi osallistujien motiivia uravalmennusta kohtaan.

Tulokset

 • Työt ja tekijät kohtasivat työvoimapulaa kärsivällä alalla juuri ennen sesonkia
 • Uudet vahvat kontaktit paransivat osallistujien mahdollisuutta työllistyä alalle suoraan valmennuksen jälkeen
 • Ajoitus ennen sesonkia onnistui
 • Osa valmennuksiin osallistuneista on aloittanut matkailualan ammatilliseen koulutuksen.

Näin voit hyödyntää hyvää käytäntöä

 • Vahva työantajayhteistyö ja jaksotettu uravalmennus soveltuu hyvin myös muille työvoimapulasta kärsiville aloille matkailualan lisäksi
 • Kiinnitä huomiota valmennusten ajankohtaan
 • Kiinnitä huomiota osallistujien jatkopolkuihin.

Lisätietoja: 

Tiina Pulju, Lapin ELY-keskus, p. 0295 037 112,  tiina.pulju(at)ely-keskus.fi  

Linkki Polku-hankkeen verkkosivulle: Polku-hanke (Työelämälähtöiset palvelupolut työllistymisen tukena), (ely-keskus.fi > Lappi)

Tarkempaa tietoa projektista: 

Rakennerahastotietopalvelu S20271
Toimintalinja 3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus
Erityistavoite 6.1 Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen