Yhteystiedot

Elinkeino-, liikenne- ja 

ympäristökeskukset

www.ely-keskus.fi

 

Maakuntien liitot

www.kunnat.net

 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö

www.tem.fi

Opetus- ja kulttuuriministeriö

www.minedu.fi

Finnvera Oyj

www.finnvera.fi

Opetushallitus

www.oph.fi

Teknologian ja innovaatioiden
kehittämiskeskus Tekes

www.tekes.fi

Ympäristöministeriö

www.ym.fi

Liikenne- ja viestintäministeriö

www.lvm.fi

Sosiaali- ja terveysministeriö

www.stm.fi

Liikennevirasto

www.liikennevirasto.fi